Translate

חפש בבלוג זה

30.8.2014

הופ הופ טרלהלה, גדלתי במידה

ביתי המהממת גדלה מיום ליום וכל כיסויי הטיטול שתפרתי לה כבר קטנים, אז ישבתי ותפרתי חדשים:
וקצת קלוזאפים:

ובשאריות הבד תפרתי כרית חימום קטנה

2 comments: