Translate

חפש בבלוג זה

18.3.2021

הזבל של השכן ירוק יותר"אמא זבלנית" כך הילדים קוראים לי. הם יודעים שלפעמים אני עוצרת את המכונית ליד ערימה של ג'אנק ואוספת "אוצרות".
לפני שבועיים, אחרי אימון הספורט הדו-שבועי, חיכה לי "אוצר" כזה ממש מול פתח הבניין: מיטת מעבר. או ליתר דיוק מסגרת מפורקת של מיטת מעבר.