Translate

חפש בבלוג זה

24.10.2020

הנה מחשבות מגולגלות בתוך ניירכשאני נוכחת במפגשים, ישיבות או פגישות יש לי מחברת קטנה שבה אני מקשקשת לי רשימות וציורים. כל מני מחשבות שמתרגמות לדפים מלאים בצבע.

האמת אני כל כך אוהבת את התוצר שקשה לי להפרד, גם כשנגמרת המחברת.